Тест: провинциален ли ваш вкус?

Пройдите тест и узнайте, много ли в вас от провинциала.